SIRIUS (Alpha Canis Majoris)

 

När man kopplar upp till Sirius-energin (i meditation eller genom att använda elixir) förstärks kommunikationen mellan den fysiska kroppen och de eteriska kropparna. Detta är en stor fördel för de som arbetar med energier t.ex. eliminering av negativa tankeformer.

 

Sirius-energin innehåller mycket viktig information om människo- kroppens transformation under denna tid av förändring. Människan börjar inse på ett högre plan hur hennes fysiska kropp och dess egenskaper fungerar och hon får djupare förståelse om hennes genetiska arv. Även förståelsen om förbindelsen till Jord-planeten och dess "byggstenar" i den fysiska kroppen blir starkare.

 

När man vill hela den fysiska kroppen, samarbetar Sirius mycket väl med andra stjärnenergier, men individen skall be om det i sitt inre.

Sirius-energin fungerar starkast på cellnivån och när den tas emot genom de olika chakran. Det bästa tillfället för sådan healing är under vilan eller precis före insomnandet på natten. Individens medvetande kan skapa fram en dröm som informerar om orsaken till sjukdomen.

 

När man arbetar med Sirius-energin förstärker detta ens förmåga att skifta frekvens i den fysiska kroppen så att den bättre anpassar sig att kontakta andevärlden och högre dimensionsnivåer. Då blir det enklare för personen att hålla sin energi-integritet under kontroll när andra intelligenser är närvarande vilket underlättar och harmoniserar samarbete/kommunikation under kanaliseringen.

 

Mänsklighet behöver mera tro, tillit och högre medvetande, ej logik, under denna tid av stora förändringar. Hund-och kattrasen skapades för att påminna människor om dessa egenskaper.

På ett högre plan är de Sirianernas ögon och öron och sammanlänkar människor till dem.

De påminner oss om den villkorslösa kärleken och dess enorma helande kraft!