2009 NYA TESTER
Dokumentation med BILDER - klicka ovan - kräver adobe reader

 

 

Mari-Atons "Ofelas"energimedicin/distanshealing har testats

 av en känd forskare: Dr Thornton Streeter

Dr Thornton Streeter, the Center for Biofield Sciences, är en engelsk forskare som sedan 15 år tillbaka studerar människans biofysiska energifält med direkt mätning och dokumentation av det mänskliga energifältets anatomi och fysiologi.

 

Quantum Energy Medicine Seminar, KTH Stockholm 28-29 April 2006

 

Dr Thornton Streeter och jag träffades på detta seminarium och kom överens om att genomföra ett experiment i distanshealing där hela processen mättes med ett

Polycontrast Interference Photography-instrument (PIP).

 

Experimentet genomfördes i augusti 2006 varvid fem personer var närvarande i Yogayama center i Stockholm: Dr Streeter och hans assistent, den kvinnliga mottagaren av energin, videofilmaren och en journalist som även skötte telefonkontakten med mig. Jag befann mig i min bostad ca 20 km från platsen där mätningen skedde.

Mottagarpersonen fotograferades och videofilmades före, under och efter distanshealingen med ett Polycontrast Interference Photography-instrument.

Under distanshealingen kunde forskaren simultant på dataskärmen se de positiva, balanserande förändringarna i mottagarpersonens energifält.

 

Våra klockor var synkroniserade och jag skulle exakt på sekunden börja med energiöverföringen.

Den första överföringen var så kraftfull att PIP-instrumentet och dr Streeters videokamera stängdes av!  Detta förvånade honom mycket.

 Dr Streeter pratar med Mari-Aton i mobiltelefon

 

Dr Streeter ville göra fler tester och jag fortsatte att överföra energi två gånger till med mycket lyckat resultat. Överföringstiderna är:14:33, 14:40 och 14:55.

 

 Obs! Den kvinnliga mottagaren har bar överkropp p.g.a fotograferingen. Vanligtvis kan healingmottagaren vara fullt påklädd.

 

 

Före energiöverföring..

 

Den första distanshealingen började kl 14:33.(Efter ca en minut stängdes apparaturen av.)

Nästa överföringstid skulle bli 14:40-14:45

.

Mellan den första och den andra överföringen.

 

Under den andra överföringen ("out of focus"- jämförelse)

 

 

 

Den andra energiöverföringen pågår.

 

Dr Streeters instruktioner till journalisten som skötte telefonkontakten med mig.

 

Instruktioner inför den tredje överföringen.

 

 

Den tredje energiöverföringen började 14:55 och pågår.

 

Den tredje överföringen.

 

Dr Streeter var oerhört imponerad av den kraft som Mari-Aton kunde kanalisera. Journalisten som var närvarande registrerade dr Streeters kommentarer om den överförda energin. Enligt honom var den ovanligt kraftfull, fokuserad och bestående jämfört med vad som hade uppmätts vid experiment med andra healers som han tidigare hade haft kontakt med.Report on Distant healing.


Before distant healing after distant healingI declare that no changes have been made to these two PIP biofield images apart from a healing session that was arranged to commence at 3 o’clock PM In a PIP biofield image
we like to see symmetry and coherent bands of light. Generally thin pink lines reveal a healthy vibrant biofield.

In this case I feel the symmetry of the biofield is greatly improved – Especially around the throat and neck and along the arms.

I have run a research project for over a decade investigating the A-Z of therapeutic modalities- including several distant healing sessions.

Thornton WJA Streeter CEO, the Centre for Biofield Sciences

 


www.biofieldsciences.com
www.pipbiofieldimaging.com
www.theenergycentre.org 

 

 

 Läs mera om Ofelas-energimedicin

(Klicka på pyramiden)

 

 

Quantum-medicine 2008